A vízvezeték szerelő telefonszáma

A vízvezeték szerelés alapjai

Napjainkra is ugyan olyan nagy kereslet van jó vízvezeték szerelőre mint régen. Hiába történt robbanásszerű fejlődés a tudomány és az ipar területén, csőhálózatok kiépítésére és karbantartására mindig szükség lesz. A vízvezeték szerelés technológiájában és a felhasznált anyagok tekintetében is komoly változások történtek az elmúlt évtizedekben. Azonban az alapfogalmak és főbb szabályok állandóak. Napjainkra olyan korszerű anyagokkal (szintetikus) és technológiákkal (préskötés) dolgozhatnak a vízvezeték szerelő szakemberek ami jelentősen meggyorsítja és leegyszerűsíti a beépítést. A szakma gyakorlása és alapjainak elsajátítása azonban iskolai végzettséghez van kötve. A végzettség 8 általános után szakmunkásképzőben vagy OKJ. tanfolyam útján szerezhető meg.

Vízvezeték és vízkészülék szerelőszakma
A tanulók elsajátítják a fémmegmunkálás alapjait. Megismerkednek különböző hegesztési eljárásokkal, pl.: kézi ívhegesztés, lánghegesztés, CO hegesztés. Megismerkednek a legkorszerűbb csőszerelési anyagokkal, többrétegű műanyagcső, rézcső, acélcső szerelési technológiájával, forrasztott, hegesztett és prés kötésekkel. Megismerkednek a kapcsolódó szakmák: központi fűtés és csőhálózat szerelő és a duguláselhárítás alapfogásaival.

A vízvezeték és vízkészülék-szerelő mester munkaterületének leírása:
Tervdokumentáció alapján épületek külső és belső víz- és csatorna vezetékhálózatokat épít ki, szerel, javít. Fentiekhez kapcsolódó berendezési tárgyakat, szerelvényeket fel-, illetve beszerel, javít. Helyi vízellátó rendszereket (hidrofor) szerel, javít. Tervdokumentáció alapján közmű csatlakozásokat, közműhálózatokat kivitelez. Megismeri és előkészíti az elvégzendő feladatokat. Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatást tart. Szervezi és irányítja a hozzá beosztott dolgozók (tanulók) tevékenységét. Biztosítja a beüzemelés feltételeit. Dokumentálja, értékeli és minősíti a végzett munkát. Felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát megtervezi, elvégzi. Költségbecslést készít. Javaslatot ad a korszerű víz és energiafelhasználásra vonatkozó kérdésekre.

A vízvezeték- és vízkészülék-szerelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele. Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.

A szakmai követelmény modul tartalma:
Feladatprofil: Szennyvízelvezetés kialakítását végzi közművesítetlen területeken Víztelenít és nyomás alá helyez épületeket, épületrészeket Kerti öntözőrendszereket telepít, helyez üzembe Vízvételi helyeket, kiállásokat épít ki Felszereli és üzembe helyezi a jogosultsági körébe tartozó berendezési tárgyakat Kiépíti a tűzoltóvíz-hálózatot Kiépíti a tűzoltási vízvételi helyeket Ellenőrzi a tűzoltóvíz-hálózatot Ellenőrzi a kiépített oltórendszerek elemeit, működését Összeszerel, felszerel, üzembe helyez, kipróbál automata tűzvédelmi berendezést Összeszerel, üzembe helyez, beállít, ellenőriz, karbantart nyomásfokozó berendezést Egyedi melegvíz-termelő készülékeket felszerel, beköti a víz- és csatornahálózatba Központi melegvíz-termelő készülékeket szerel fel, beköti a víz- és csatornahálózatba Kiépít, üzembe helyez, ellenőriz cirkulációs hálózatot Vízmérőt szerel Napkollektoros rendszereket szerel, javít üzembe helyez Vízszerelvényeket ellenőriz, javít, cserél, karbantart Ellenőrzi a lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket, felméri az állapotukat Szét- és összeszerel, javít, tisztít lefolyó és szennyvízelvezető szerelvényeket Gépi úton lefolyóvezetéket tisztít.

Vízvezeték szerelés, dugulás elhárítás, fűtésszerelés – lakossági és közületi hiba elhárítások – Budapest teljes területén és Pest megye teljes területénkedvező  és olcsó áron,  gyors megérkezéssel,  garancia vállalással az elvégzett  munkára.

A vízvezeték szerelő telefonszáma